Профіль підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів» було засновано в лютому 2008 року. Підприємство об’єднало в своєму складі провідних фахівців низки науково-дослідних і проектних інститутів, які мають успішний досвід роботи в наступних сферах: управління природоохоронними проектами, консультаційні та інформаційні послуги щодо поводження з відходами та охорони навколишнього природного середовища, оцінка впливу на навколишнє природне середовище, екологічне виховання та пропаганда, а також розробка нормативної документації в сфері екології та житлово-комунального господарства.

 

Серед напрямків діяльності УкрНДІкомунпроект найбільш значущими є наступні:

Управління сферою поводження з твердими побутовими відходами:

-    розробка техніко-економічних обґрунтувань проектів з організації збирання та транспортування ТПВ, будівництва полігонів ТПВ, збирання та утилізації звалищного газу;
-       розробка Регіональних планів управління відходами, концепцій (стратегій) поводження з твердими побутовими відходами населених пунктів та регіонів;
-       розробка схем санітарного очищення та програм розвитку сфери поводження з відходами для населених пунктів;
-       визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;
-       визначення морфологічного та фракційного складів твердих побутових відходів;
-       консультації з вибору техніки та устаткування для збирання, транспортування та захоронення ТПВ;
-       організація системи збирання та транспортування відходів;
-       розробка та впровадження роздільного збирання відходів;
-       розробка рекомендацій щодо зниження впливу об'єктів поводження з відходами на навколишнє середовище;
-       розробка та супровід медіа-планів щодо розвитку сфери поводження з відходами;
-       розробка планів та заходів з екологічного виховання та пропаганди;
-       розробка інституційних аспектів сфери поводження з ТПВ;
-       фінансовий аналіз проектів.

 

Управління якістю атмосферного повітря:

-          оцінка впливу на довкілля об'єктів промисловості, енергетики і транспорту;
-          розробка нормативно-правових документів у сфері охорони навколишнього природного середовища;
-     розробка проектів обгрунтування зменшення розміру санітарно-захисної зони підприємств.

 Виконано понад  20 науково-дослідних та проектних робіт для:

-       Міністерства регіонального розвитку та будівництва України;
-   органів місцевого самоврядування - міста Київ, Харків, Донецьк, Дніпро, Кропивницький, Суми, Рівне, Енергодар, Одеса, Вараш, населених пунктів Харківської, Дніпропетровської та Луганської областей та ін.
-       приватних компаній.

Результати проведених досліджень покладені в основу багатьох нормативних документів України, техніко-економічних обґрунтувань проектів, стратегій та концепцій поводження з відходами.

 

 


ДОСВІД КОМПАНІЇ


І. РОЗРОБКА НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Основними розробками є:

Розробка Програми розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами в м. Полтава. Замовник – Полтавське комунальне автотранспортне підприємство. Червень – грудень 2008 р., м. Полтава, Україна.
Програма включає в себе розробку пропозицій щодо організації системи збирання та транспортування ТПВ, у тому числі оцінку необхідної кількості контейнерів і сміттєвозів. Була проведена оцінка поточного стану існуючого полігону ТПВ та сформульовані рекомендації щодо можливої реконструкції полігону. Було обрано місце для будівництва нового полігону ТПВ.

Розроблення і затвердження Порядку організації роботи із санітарного очищення  приватного сектору. Замовник - Міністерство з питань житлово-комунального господарства України. 2008р. – 2009р., м. Київ, Україна. Результатом виконаних робіт став СОУ ЖКГ 90.00.21-35698501. НННН:200Р «Побутові відходи. Порядок організації роботи із санітарного очищення районів індивідуальної житлової забудови населених пунктів України».

Розробка та впровадження Комплексної інформаційно-просвітницької програми популяризації роздільного збирання твердих побутових відходів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Київ. Замовник – Київська міська державна адміністрація. Листопад 2009р. – квітень 2010р., м. Київ, Україна. Для реалізації проекту була розроблена комплексна інформаційно-просвітницька програма, яка спрямована на популяризацію роздільного збирання твердих побутових відходів у загальноосвітніх закладах, а також були розроблені та виготовлені матеріали, необхідні для забезпечення інформаційно-просвітницької роботи в школах м. Київ: рекомендації зі складання навчальних-виховних програм для вчителів з питань поводження з побутовими відходами та впровадженню їх роздільного збирання; методичні матеріали для викладачів і робочих зошитів для учнів з урахуванням відповідного рівня освіти.

Дослідження напрямків використання продукції, виробленої з окремих компонентів, що є у складі твердих побутових відходів. Замовник – Міністерство з питань житлово-комунального господарства України. Листопад - грудень 2010р., м. Київ, УкраїнаРезультатом виконаних робіт стали СОУ ЖКГ 03.09-17:2010 «Побутові відходи. Технологія перероблення відходів пластмас, паперу та картону, що є у складі твердих побутових відходів»  та СОУ ЖКГ 03.09-18:2010 «Побутові відходи. Технологія перероблення відходів скла, що є у складі твердих побутових відходів».

Дослідження питання щодо розроблення схем санітарного очищення населених пунктів. Замовник – Міністерство з питань житлово-комунального господарства України. Листопад - грудень 2010р., м. Київ, УкраїнаРезультатом виконаних робіт став проект  ДБН «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», і наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового - комунального господарства України від 21.08.2013 № 395 затверджено державні будівельні норми ДБН Б. 2.2-6: 2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», які набули чинності 1 січня 2014. ДБН були затверджені з метою створення нормативного документа для уніфікації вимог до проектів схем санітарного очищення населених пунктів за умов використання передових технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які відповідають екологічним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують неможливість впливу шкідливих факторів на навколишнє середовище та здоров'я людини. Застосування документа покликане забезпечити належне проектування схем санітарного очищення та прибирання територій, що в свою чергу дозволить упорядкувати в населених пунктах України черговість здійснення заходів із санітарного очищення населеного пункту, обсягів робіт по санітарному очищенню населеного пункту, систем і методів поводження з побутовими відходами. ДБН призначені для використання органами державного управління, контролю та нагляду, замовниками (інвесторами), науково-дослідними і проектними організаціями, підрядниками, іншими суб'єктами підприємницької діяльності в галузі поводження з відходами та благоустрою населених пунктів.

Розроблення проекту СОУ ЖКГ «Біогаз полігонів побутових відходів, що використовується у когенераційних установках». Замовник – Міністерство з питань житлово-комунального господарства України. Листопад - грудень 2010р., м. Київ, Україна.
Результатом виконаних робіт став СОУ ЖКГ 08.09-13:2010 «Побутові відходи. Біогаз полігонів побутових відходів, що використовується у когенераційних установках».

Розробка обласної програми поводження з твердими побутовими відходами в Харківській області на 2015-2020 роки. Замовник - Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрація. Листопад - грудень 2014р., Харківська область, Україна. Програма включає комплекс технічних, організаційних, фінансово – економічних, освітньо-виховних та інформаційних заходів та рекомендацій щодо впорядкування, технічного переоснащення, реконструкції, рекультивації, будівництва полігонів для захоронення ТПВ, впровадження технологій роздільного збирання, використання двоетапного перевезення побутових відходів, де це доцільно (будівництво мережі перевантажувальних станцій з сортувальним обладнанням), у перспективі створення ділянок компостування органічних компонентів, формування екологічної культури населення Харківської області, свідомого відношення до ресурсозбереження та роздільного збирання відходів.

Розробка основних напрямків розвитку Програми поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві. Замовник - Програма розвитку державно-приватного партнерства компанії «Міжнародна організація сімейного здоров’я (Family Health International) (FHI360)». Серпень – вересень 2015р. Київ, Україна. В рамках виконання робіт надано консультаційні послуги з основних напрямів розвитку Програми поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві, в тому числі:

-       аналіз існуючої муніципальної системи поводження з твердими побутовими відходами;
-       визначення найбільш прийнятних рішень щодо управління з твердими побутовими відходами;
-       оцінка діючих тарифів на послуги у сфері поводження з твердими побутовими відходами;
-       оцінка співвідношення доходів та витрат інвестицій на базі моделей управління сферою поводження з побутовими відходами;
-       оцінка рівня прибутковості та впливу на навколишнє середовище;
-       оцінка кон’юнктури ринку у сфері поводження з твердими побутовими відходами у м. Київ;
-       підготовка плану реалізації проекту з основних напрямків поводження з твердими побутовими відходами у м. Київ. Підготовка плану реалізації проекту у частині підготовки  графічних документів (карт та схем) місць розташування об’єктів поводження з відходами, визначення основних етапів та термінів  реалізації програми  поводження з відходами, а також наслідків реалізації програми, у т.ч. формулювання основних екологічних, соціально-економічних та інших показників поводження з відходами у м. Київ. Підготовка системи моніторингу, контролю та звітності  виконання заходів  з реалізації програми.

Розробка Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області. Замовник - Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації. Листопад 2016р. - березень 2017р., Луганська обл., Україна. Програма розроблена з метою запровадження єдиного комплексного підходу до регіонального управління системою поводження з побутовими відходами на території  Луганської області відповідно до екологічних принципів сталого розвитку. Основними завданнями Програми є комплексне вирішення проблем сфери поводження з відходами на території Луганської області, визначення основних заходів, спрямованих на зменшення обсягів твердих побутових відходів, які захоронюються на полігонах/звалищах, відбір та подальше перероблення вторинної сировини, виробництво та використання відновлюваної енергії. Програмою передбачене розроблення моделі планування управління побутовими відходами на регіональному рівні на період 4 роки.


ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Співробітники підприємства виконують роботи у сфері поводження з відходами в населених пунктах України. Основними з виконаних робіт є:

Визначення морфологічного складу твердих побутових відходів в м. Суми. Замовник - Національний проект «Чисте місто». 2011р., м. Суми, Україна.

Визначення морфологічного складу твердих побутових відходів в м. Дніпропетровськ. Замовник - Національний проект «Чисте місто». 2011р., м. Дніпропетровськ, Україна.

Визначення морфологічного складу твердих побутових відходів в м. Кіровоград. Замовник - Національний проект «Чисте місто». 2011р., м. Кіровоград, Україна.

Визначення морфологічного складу твердих побутових відходів в м. Харків. Замовник - Національний проект «Чисте місто». 2011р., м. Харків, Україна.

Результати досліджень морфологічного складу ТПВ використовуються для розробки технічних стадій стратегій поводження з відходами, при складанні бізнес-планів зі збирання ресурсоцінних компонентів в населених пунктах, при підготовці техніко-економічних обґрунтувань проектів збирання біогазу на полігонах захоронення ТПВ, при розробці (корегуванні) схеми санітарного очищення населеного пункту та ін.

Дослідження складу ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпро. Замовник - Компанія ФАРСТОН ЕНЕРДЖІ Лімітід. 2017р. В рамках досліджень виконані роботи з:
- визначення морфологічного складу ТПВ;
- визначення фракційного складу компонентів ТПВ;
- визначення гігроскопічної вологості ТПВ;
- визначення вмісту важких металів у харчових відходах;
- визначення калорійності ТПВ.
Результати досліджень використані для визначення технологій переробки та утилізації ТПВ у м. Дніпро.

Визначення морфологічного складу твердих побутових відходів у житловій забудові м. Вишгород. Замовник - УКРАЇНСЬКА ПАКУВАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА КОАЛІЦІЯ (УКРПЕК). 2018р., м. Вишгород, Україна.
За результатами досліджень надані рекомендації щодо супроводження роздільного збирання ТПВ у житловій забудові м. Вишгород.

Визначення морфологічного складу ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Одеса. Замовник - Департамент міського господарства Одеської міської ради. 2018р., м. Одеса, Україна.
За результатами досліджень надані рекомендації щодо впровадження роздільного збирання ТПВ у житловій забудові м. Одеса.

Дослідження та визначення характеристик ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Києва. Замовник - Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). 2020р., м. Київ, Україна. Результати досліджень використані для аналізу теплотехнічних властивостей ТПВ та оцінки їх енергетичного ресурсу з метою вибору термічних методів перероблення та утилізації ТПВ в м. Києві і можливості отримання вторинного палива в рамках розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року.
Визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для житлових будинків комунальної власності м. Харкова. Замовник – КП «Жилкомсервіс». 2011р., м. Харків, Україна.


Визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для багатоквартирних та одноквартирних житлових будинків в м. Донецьк. Замовник – Головне управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради. Лютий - грудень 2013р., м. Донецьк, Україна.

Визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у м. Суми. Замовник – ТОВ «Грінко-Суми». Червень 2013р., м. Суми, Україна.

Визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для багатоквартирних та одноквартирних будинків м. Вінниця. Замовник – КУП «ЕкоВін». Серпень - вересень 2013р., м. Вінниця, Україна.

Визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у житловій забудові м. Кривий Ріг. Замовник – ТОВ «Екоспецтранс». Вересень – жовтень 2015р., м. Кривий Ріг, Україна.

Визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для житлової забудови м. Синельникове. Замовник – Управління житлово-комунального господарства  та комунальної власності Синельниківської міської ради. Вересень – грудень 2018р., м. Синельникове, Україна.

Результати досліджень норм надання послуг також використовуються для розробки технічних стадій стратегій поводження з відходами, при складанні бізнес-планів та підготовці  техніко-економічних обґрунтувань проектів та ін.

Дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпра та вивчення їх властивостей. Замовник - Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради. Вересень - листопад 2017р., м.Дніпро, Україна. В рамках досліджень виконані роботи з:
- визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ;
- визначення морфологічного складу ТПВ, що доставляються сміттєвозами на об'єкт поводження з ТПВ;
- визначення гігроскопічної вологості ТПВ;
- визначення теплотворної здатності (калорійності) ТПВ.

Дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Кривий Ріг. Замовник - ТОВ «Екоспецтранс». Травень – серпень 2018р., м. Кривий Ріг, Україна. В рамках досліджень виконані роботи з:
- визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ
- визначення морфологічного складу ТПВ, що доставляються сміттєвозами на об’єкт поводження з ТПВ
- визначення щільності ТПВ, що доставляються сміттєвозами на об’єкт поводження з ТПВ.

Техніко-економічне обґрунтування Субрегіональної стратегії поводження з відходами для суб'єктів субрегіону «Західний Донбас». Замовники – Павлоградська, Тернівська та Першотравенська міські ради, Богданівська селищна рада (Дніпропетровська область), проект «Місцевий економічний розвиток міст» (MLED)/Федерація канадських муніципалітетів. Серпень 2013р.  - травень 2014р., Дніпропетровська область, Україна. Виконувався комплекс досліджень для локальної діяльності муніципалітетів та для місцевих та іноземних консультантів Проекту, в тому числі визначення (коректування) норм накопичення твердих побутових відходів та морфологічного складу твердих побутових відходів для суб'єктів Субрегіону «Західний Донбас» (результати досліджень використовуються при розробці техніко-економічного обґрунтування Субрегіональної стратегії поводження з відходами). 

Техніко-економічне обґрунтування Пілотного проекту державно-приватного партнерства з управління твердими відходами та утилізації звалищного газу в Івано-Франківську (Україна). Замовник - Програма розвитку державно-приватного партнерства компанії FHI Development 360 LLC. Квітень - вересень 2014р.,  м. Івано-Франківськ, Україна.

В рамках виконання робіт надано консультаційні послуги з розробки техніко-економічного обґрунтування, а саме:

-          загальна характеристика реалізації державно-приватного партнерства (ДПП);
-          соціально-економічна оцінка реалізації ДПП;
-          фінансова оцінка;
-          оцінка ризиків реалізації ДПП;
-          форма реалізації ДПП (обґрунтування) та ін.
 

Розробка концепції поводження з твердими побутовими відходами на території Харківської області. Замовник - Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрація. Вересень - грудень 2014р., Харківська область, Україна. Концепція розроблена з метою визначення напрямків вирішення основних екологічних проблем регіону, що виникають під час поводження з побутовими відходами. В Концепції розглянуто існуючу систему управління побутовими відходами та надано рекомендації щодо покращення стану та впорядкування існуючих об’єктів поводження з побутовими відходами та створення нових регіональних об’єктів на території Харківської області. Концепцією передбачено розроблення моделі планування управління побутовими відходами на регіональному рівні на період 15 років. Концепція розроблена з урахуванням вимог та основних керівних принципів управління системою поводження з побутовими відходами країн Європейського Союзу.

Проведення науково-технічних досліджень з розробки пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства для будівництва сміттєпереробного об'єкта на території Регіонального сміттєпереробного Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" КП "Еко Дніпро". Замовник - Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради. Липень 2017р. - серпень 2017р., м.Дніпро, Україна.Розроблено проект пропозиції державно-приватного партнерства у складі концептуальної записки та техніко-економічного обгрунтування здійснення державно-приватного партнерства. В роботі передбачені технологічна, інституціональна та фінансова моделі функціонування майбутнього сміттєпереробного об'єкта.  

 ІІІ. РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ ТА ПРИРОДООХОРОННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Основними роботами у цьому напрямку є:

Розробка проектної документації реконструкції існуючого полігону захоронення ТПВ в м. Марганець Дніпропетровської області. Замовник – Марганецьке міське комунальне підприємство «ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО». Грудень2012р. - грудень 2014р., м. Марганець, Дніпропетровська область, Україна. Проектом передбачено виконання реконструкції існуючого полігону ТПВ загальною площею 6,2га, в т.ч.  першого пускового комплексу площею 2,3га:

-          система збирання та видалення фільтрату, який утворюється на полігоні ТПВ;
-          противофільтраційний екран;
-          система спостережних свердловин;
-          розміщення сортувальної дільниці;
-          рекультивація території після закриття полігону та ін.


Розробка техніко-економічного обґрунтування проекту «Будівництво Комплексу з переробки твердих побутових відходів з системою збирання, утилізації полігонного газу з виробництвом електричної енергії в м. Дергачі Харківської області». Замовник – ТОВ «Міська компанія поводження з відходами». Березень – грудень 2012р., м. Дергачі, Харківська область, Україна. Проект включає:

-         організацію роздільного збирання ТПВ;
-         будівництво сортувальної лінії;
-         будівництво та експлуатацію полігону захоронення ТПВ, улаштування противофільтраційного екрану, улаштування системи збирання та видалення атмосферних та поверхневих вод;
-         монтаж системи збирання та транспортування полігонного газу;
-         монтаж системи утилізації полігонного газу з виробництвом електроенергії та системи транспортування електроенергії до мережі НЕК «Укренерго».


Розробка Схеми санітарного очищення м. Рівне. Замовник - Департамент житлово-комунального господарства Рівненської міської ради. Серпень - грудень 2014р., м. Рівне, Україна. В рамках виконання робіт було виконано:

-       визначення морфологічного складу твердих побутових відходів м. Рівне;
-       визначення (корегування) норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у м. Рівне;
-       розробка Схеми санітарного очищення м. Рівне.


Розробка Схеми санітарного очищення м. Енергодар. Замовник – Комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради. Вересень – грудень 2015р., м. Енергодар Запорізької області, Україна. В рамках виконання було виконано:

-            визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів;
-            визначення морфологічного складу твердих побутових відходів;
-            визначення фракційного складу твердих побутових відходів;
-            розробка концепції поводження з твердими побутовими відходами;
-            розробка програми впровадження роздільного збирання ресурсоцінних складових побутових відходів;
-         інформаційно-просвітницька робота для організації інформування мешканців щодо пропаганди охорони навколишнього середовища та екологічно безпечного поводження з побутовими відходами;
-          розробка Схеми санітарного очищення.

Розробка Схеми санітарного очищення м. Вараш Рівненської області. Замовник - Виконавчий комітет Вараської міської ради. Травень - грудень 2018р., м. Вараш, Україна. Розроблена Схема включає наступні основні розділи:
- характеристика території населеного пункту як об’єкта санітарного очищення;
- заходи з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких), включаючи небезпечні відходи в їх складі;
- заходи із збирання, перевезення, перероблення, знешкодження та захоронення промислових відходів III-IV класів небезпеки;
- заходи з прибирання об’єктів благоустрою;
- інші заходи санітарного очищення;вплив на навколишнє середовище;
- техніко-економічні показники та розрахунок обсягів фінансування.

Розробка Схеми санітарного очищення м. Одеса. Замовник - Комунальне підприємство "ОДЕСКОМУНТРАНС". Квітень - вересень 2020р., м. Одеса, Україна. Розроблена Схема включає наступні основні розділи:
- характеристика території населеного пункту як об’єкта санітарного очищення;
- заходи з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких), включаючи небезпечні відходи в їх складі;
- заходи із збирання, перевезення, перероблення, знешкодження та захоронення промислових відходів III-IV класів небезпеки;
- заходи з прибирання об’єктів благоустрою;
- інші заходи санітарного очищення;вплив на навколишнє середовище;
- техніко-економічні показники та розрахунок обсягів фінансування. 


 ІV. КОНСУЛЬТАТЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Співробітники підприємства мають унікальний професійний досвід впровадження системи роздільного збирання відходів і розробки комплексних проектів поводження з відходами для населених пунктів.
Підприємство є екологічно відповідальним суб'єктом господарювання, тому бере участь в різних екологічних проектах на безкоштовній основі та регулярно надає інформаційно-консультаційні послуги для представників органів місцевого самоврядування, комунальних та приватних компаній сфери поводження з відходами, проводить навчання спеціалістів, розробляє програми та методики, що спрямовані на поліпшення екологічної культури та екологобезпечне поводження з відходами.

 
© 2023 УкрНДІкомунпроект.
м. Харків, Україна, +38 057 764 19 21, kharkov.si@gmail.com Все права защищены