Діяльність

У сфері поводження з відходами (у відповідності з вимогами ст. ст. 17, 27, 33 Закону України «Про відходи», ст.55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»):

  • інвентаризація джерел утворення промислових відходів підприємств, установ та організацій;
  • розробка паспорту промислових відходів;
  • розробка реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
  • розробка матеріалів для отримання дозволу на здійснення операцій в сфері поводження з відходами;
  • розробка паспорту місць видалення відходів.

Розробка матеріалів оцінки впливу на довкілля (ОВД) при будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні, розширенні, перепрофілюванні, ліквідації (демонтажі)  об'єктів, іншому втручанні в природне середовище (у відповідності з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

У сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами (у відповідності з вимогами Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та ст. 35 и 35-1 Закону України «Про відходи») 

  • розробка проектів нормативно-правових актів України в сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами;
  • науково-дослідні розробки в сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами, в тому числі визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;
  • розробка схем санітарного очищення для населених пунктів (у відповідності до ДБН Б.2.2-6:2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту)
  • розробка та супровід проектів з роздільного збирання твердих побутових відходів. Екологічне виховання.

 

 
 
© 2023 УкрНДІкомунпроект.
м. Харків, Україна, +38 057 764 19 21, kharkov.si@gmail.com Все права защищены