Діяльність

У сфері охорони атмосферного повітря від забруднюючих викидів технологічного обладнання підприємства (у відповідності з вимогами ст. ст. 10, 11 Закону Україны «Про охорону атмосферного повітря»):

У сфері поводження з відходами (у відповідності з вимогами ст. ст. 17, 27, 33 Закону України «Про відходи», ст.55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»):

  • інвентаризація джерел утворення промислових відходів підприємств, установ та організацій;
  • розробка паспорту промислових відходів;
  • розробка реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
  • розробка матеріалів для отримання дозволу на здійснення операцій в сфері поводження з відходами;
  • розробка паспорту місць видалення відходів.

Розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при новому будівництві, розширенні, реконструкції та технічному переобладнанні об'єктів (у відповідності з вимогами ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»).

У сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами (у відповідності з вимогами Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та ст. 35 и 35-1 Закону України «Про відходи») 

  • розробка проектів нормативно-правових актів України в сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами;
  • науково-дослідні розробки в сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами, в тому числі визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;
  • розробка та супровід проектів з роздільного збирання твердих побутових відходів. Екологічне виховання.

 

 
 
© 2017 УкрНДІкомунпроект.
пров. Троїцький, 9В, оф. 4-2, м. Харків, 61003, Україна, +38 057 764 19 21, kharkov.si@gmail.com Все права защищены