Діяльність

У сфері охорони атмосферного повітря від забруднюючих викидів технологічного обладнання підприємства (у відповідності з вимогами ст. ст. 10, 11 Закону Україны «Про охорону атмосферного повітря»):

 • інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • розробка документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • контроль джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • паспортизація газоочисного обладнання;
 • перевірка ефективності газоочисного обладнання.

У сфері поводження з відходами (у відповідності з вимогами ст. ст. 17, 27, 33 Закону України «Про відходи», ст.55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»):

 • інвентаризація джерел утворення промислових відходів підприємств, установ та організацій;
 • розробка паспорту промислових відходів;
 • розробка реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
 • розробка матеріалів для отримання дозволу на здійснення операцій в сфері поводження з відходами;
 • розробка паспорту місць видалення відходів.

Розробка матеріалів оцінки впливу на довкілля (ОВД) при будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні, розширенні, перепрофілюванні, ліквідації (демонтажі)  об'єктів, іншому втручанні в природне середовище (у відповідності з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

У сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами (у відповідності з вимогами Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та ст. 35 и 35-1 Закону України «Про відходи») 

 • розробка проектів нормативно-правових актів України в сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами;
 • науково-дослідні розробки в сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами, в тому числі визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;
 • розробка та супровід проектів з роздільного збирання твердих побутових відходів. Екологічне виховання.

 

 
 
© 2021 УкрНДІкомунпроект.
пров. Троїцький, 9В, оф. 4-2, м. Харків, 61003, Україна, +38 057 764 19 21, kharkov.si@gmail.com Все права защищены