Лабораторія

Загальна характеристика

Вимірювальна лабораторія має свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0065/2017 від 26.05.2017р.
В лабораторії працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають багатий досвід проведення дослідних робіт на промислових підприємствах.


Основні напрямки діяльності лабораторії:
  • Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
  • Контроль джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
  • Паспортизація газоочисного обладнання.
  • Перевірка ефективності газоочисного обладнання.
  • Вирішення прикладних задач з інвентаризації, нормування та контролю викидів в атмосферу для діючих об'єктів та об'єктів, що проектуються.
  • Проведення аналізів проб повітря джерел викидів забруднюючих речовин.

Контактна інформація:
Телефон (057) 771 08 45

  
 
 
© 2023 УкрНДІкомунпроект.
м. Харків, Україна, +38 057 764 19 21, kharkov.si@gmail.com Все права защищены